Kosmos Třinec
PROGRAM O KINĚ PRONÁJEM TADY VARY 2021 ZA KULTUROU BEZPEČNĚ

ZA KULTUROU BEZPEČNĚ

Akce kina proběhnou v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví ČR.

Aktuální podmínky návštěvy kina od 26. 11. 2021:

KINO

Při příchodu musí diváci (s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku) prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  • doložit negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin, a to u osob do 18 let věku, u osob s lékařským potvrzením o nemožnosti se podrobit očkování, u osob s nedokončeným očkováním proti covid-19

Aktuální nařízení vlády ČR ZDE.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte, si prosím nasaďte respirátor!

 

KINOKAVÁRNA

Vážení hosté naší kinoKAVÁRNY,

laskavě Vás prosíme o předložení potvrzení o prodělaném očkování nebo nemoci covid-19, popř. o negativním PCR testu (jen u zvlášť vyjmenovaných případů). V opačném případě Vás nebudeme moci obsloužit. Děti do 12 let nemusejí svou bezinfekčnost prokazovat. Návštěvníci do 18 let věku, osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti se podrobit očkování nebo osoby s nedokončeným očkováním proti covid-19 mohou doložit negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Obsluha baru je povinna kontrolovat splnění těchto podmínek, pokud bude návštěvník konzumovat občerstvení v kavárně. Tato povinnost není, pokud si zákazník vezme zboží s sebou. 

Stále platí, že ve vnitřních prostorách musejí mít návštěvníci nasazený respirátor, pokud právě nekonzumují.

Aktuální nařízení vlády ČR ZDE.

Děkujeme, že respektujete nařízení a vyhlášky vlády, KHS i našeho personálu.

Městské kino Kosmos Třinec
p. o., Dukelská 689, Třinec
PSČ: 739 61 tel: 558 996 703

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×