Kosmos Třinec
PROGRAM TŘINEC V 90... O KINĚ ZA KULTUROU BEZPEČNĚ

ZA KULTUROU BEZPEČNĚ

Je velice důležité, abychom všichni dodržovali jednoduchá pravidla, kterými ochráníme sebe i ostatní diváky.

Aktuální podmínky návštěvy kina:

Při příchodu musí diváci (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

  • doložit negativní PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • prokázat negativní výsledek rychlého antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami,
  • doložit čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, že osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test s negativním výsledkem,
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (možnost zakoupení v kinoKAVÁRNĚ a na letním kině za 60Kč - do vyprodání zásob / možnost donést si svůj vlastní),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte, si prosím nasaďte respirátor!

 

PODMÍNKY PRO ÚČAST OSOB NA HROMADNÝCH AKCÍCH:

Akce kina proběhnou v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví ČR.

Děkujeme, že respektujete nařízení a vyhlášky vlády, KHS i našeho personálu.

Městské kino Kosmos Třinec
p. o., Dukelská 689, Třinec
PSČ: 739 61 tel: 558 996 703

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×